• نگارش جدید ابرسازه فلزی

   نرم افزار ابرسازه فلزی نگارش 12.1.0 با ارائه قابلیت های جدید در تاریخ بیست و دوم آبان ماه نود و هشت بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های جدید در این نگارش عبارتند از :

  نگارش جدید ابرسازه فلزی
 • نگارش جدید ابرسازه بتنی

  نرم افزار ابرسازه بتنی نگارش 8.0.5 در تاریخ بیستم خرداد ماه نود و هشت بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های جدید این نگارش عبارتند از :  .......

  نگارش جدید ابرسازه بتنی
 • نگارش جدید ابرسوله

  نرم افزار ابرسوله نگارش 5.0.0 در تاریخ هقتم اردیبهشت ماه سال نود و هشت بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های جدید در این نگارش عبارتند از : اضافه شدن گاست پیچ و مهره در دو حالت ساده و نبشی دار ، شیت بندی و ...

  نگارش جدید ابرسوله
 • نگارش جدید ابرپی

  نرم افزار ابرپی نگارش 7.0.5 در تاریخ یکم دی ماه نود و هفت بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های این نگارش عبارتند از : کنترل کامل برش پانچ در محیط گرافیکی بی نظیر و  ...

  نگارش جدید ابرپی