• banner1
 • banner3
 • banner4
 • banner5
 • ابرسازه فلزی نگارش 9.3.6

  نرم افزار ابرسازه فلزی نگارش 9.3.6 با ارائه قابلیت های جدید در تاریخ سیزدهم تیرماه نود و چهار بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های جدید در این نگارش عبارتند از ...

  ابرسازه فلزی نگارش 9.3.6
 • ابرسازه بتنی نگارش 4.7.3

  ابرسازه بتنی نگارش 4.7.3 در تاریخ 20 فروردین ماه 94 بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های جدیدی شامل امکان مدل سازه فایل های SAP2000 ، ارائه چندین نما از تیرهای غیرهمراستا در پلان  و ... از جمله امکانات این نگارش می باشد ...

  ابرسازه بتنی نگارش 4.7.3
 • ابرپی نگارش 5.4.0

  نرم افزار ابرپی نگارش 5.4.0 در تاریخ 20 فروردین ماه 94 با محیط گرافیکی پیشرفته جهت اجرایی کردن و همسان سازی آرماتورهای تقویتی (امکان گروه کردن آرماتورهای تقویتی برای سهولت در اجرا و نیز ارائه نقشه های خوانا ) بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت .

  ابرپی نگارش 5.4.0