ابر سوله

نرم افزار ابرسوله ، نرم افزاری توانمند برای مدل سازی ، بارگذاری ، تحلیل و طراحی انواع سوله است که شامل قابلیت های زیر می باشد :

 - ارائه پلت فرم مدل سازی ، بارگذاری ، تعیین پارامترهای طراحی نظیر ترکیب بارها ، شیوه آنالیز ، خصوصیات مقاطع و ده ها قابلیت دیگر در محیط گرافیکی پیشرفته با قدرت بالا در  معرفی هر چه آسانتر جزئیات سوله جهت ساخت مدل سه بعدی در SAP2000

- امکان معرفی سوله های چند دهانه ، سقف تک شیب ، سوله های دارای طبقات داخلی ، سوله های دارای نورگیر تاج و ... بدون ارائه محدودیت هندسی برای کاربر

- قابلیت تعریف تیپ های مختلف جرثقیل در دهانه های متفاوت سوله و تعیین محل دقیق آن بر روی ستون ها

- امکان تعیین آئین نامه بارگذاری مبحث ششم ویرایش سال 98 یا 85 و آئین نامه زلزله 2800 ویرایش چهارم و یا سوم

- تحلیل سوله با روش آنالیز مستقیم (Direct Analysis) و اعمال حالات بار نواقص هندسی اولیه (Notional Load) با هدف کاهش اشتباهات ناشی از محاسبه طول موثر کمانشی اعضاء

- قابلیت فراخوانی فایل SAP سوله در دو حالت ، تولید شده توسط مهندس محاسب ( محاسب به صورت معمول خود فایل سوله را تهیه کرده باشد)  و یا تولید شده توسط قسمت مدل سازی پیشرفته ابرسوله ( تهیه فایل SAP سوله توسط بخش مدل سازی پیشرفته ابرسوله )

- طراحی اتصال رفتر به ستون ، اتصال راس و نیز بیش از 150 تیپ اتصالات متداول سازه های فلزی جهت طبقات داخل سوله و یا سازه های همراه سوله با قابلیت طراحی به روش تنش مجاز و یا حالت حدی

- طراحی پرلین ها ، سینه بند ، Sagrod و ...

- طراحی انواع کف ستون (Base Plates) با متد محاسبه بر اساس تعیین محل تار خنثی (روش تنش مجاز ASD) و روش ارائه شده در  Steel Design Guide1 (روش حالت حدیLRFD)

- طراحی انواع اتصالات بادبندی معمولی و ویژه (Gusset Plates) به روش LRFD و ASD و نیز بادبندهای سقف

 - ارائه دفترچه محاسبات فارسی بارگذاری ، طراحی اتصالات ، کف ستون ها و ...  با فرمت WORD و PDF

- ارائه نقشه کامل سوله شامل نقشه های سه بعدی ، پرلین های سقف ، بادبندهای سقف ، رفترها  ، ستون های اصلی ، وال پست ها ، اتصالات و نیز نقشه های ساخت (شاپ) سوله و اتصالات به صورت دقیق

- ارسال خروجی کلیه نقشه ها به نرم افزار AutoCAD با فرمت DXF, DWG