نگارش جدید ابرسازه فلزی

 نرم افزار ابرسازه فلزی نگارش 15.3.0 با ارائه قابلیت های جدید در تاریخ سیزدهم تیرماه 1403 بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت  :

- در نگارش 15.3.0 :

 اضافه شدن کنترل آپلیفت در دفترچه طراحی کف ستون منطبق با مبحث دهم سال 1401 

 

- در نگارش 15.2.0 :

√ رفع مشکل اتصال مفصلی و گیردار در قسمت اتصالات اتوماتیک برای سازه های غیرساختمانی مدل شده در SAP2000

 

- در نگارش 15.1.0 :

 رفع مشکل مربوط به کف ستون سازه های غیر ساختمانی (وجود قیود در level های مختلف در یک نقطه) 

 سازگاری با ایتبز 2021

 رفع مشکل جزئی در قسمت اتصالات اتوماتیک گاست ها برای فایل های ارسالی از SAP2000

 

- در نگارش 15.0.6 :

 اصلاح دفترچه محاسبات کف ستون در روش طراحی به روش مقررات ملی سال 1392

 

- در نگارش 15.0.0 :

* در بخش فایل ورودی :

 اصلاح و انطباق بیشتر با Etabs2019-2021 به ویژه در قسمت کنترل ها

 رفع ایراد جزئی گزارش شده 

 * در بخش تنظیمات اتصال :

 اضافه شدن تنظیمات مربوط به انتخاب روش طراحی شامل طراحی به روش ضرایب بار و مقاومت(LRFD) و یا روش مقاومت مجاز(ASD) بر اساس مبحث دهم ویرایش 1401

 * در بخش اتصالات :

 تغییرات کامل در روش طراحی اتصالات تیر به ستون ، تیر به تیر و وصله ستون  جهت انطباق با مبحث دهم مقررات ملی 

 تغییرات کامل در روش طراحی گاست پلیت ها جهت انطباق با مبحث دهم مقررات ملی

 بروزرسانی طراحی اتصالات فلنجی به AISC2018 

* در بخش اتصالات اتوماتیک تیر و ستون ، اتصالات اتوماتیک گاست ها :

 اصلاح و همگام سازی به تغییرات صورت گرفته در بخش اتصالات

* در بخش دفترچه محاسبات 

 √ اضافه شدن حدود 350 دفترچه محاسبات برای پشتیابی از روش طراحی ضرایب بار و مقاومت (LRFD) و مقاومت مجاز (ASD) بر اساس مبحث دهم ویرایش 1401

تغییر در فرمت خروجی دفترچه محاسبات جهت سهولت و افزایش کارایی 

* در بخش کف ستون ها

√ اضافه شدن روش طراحی ضرایب بار و مقاومت (LRFD) و مقاومت مجاز (ASD) بر اساس مبحث دهم ویرایش 1401

در این بخش متاسفانه مبحث دهم جدید مقررات سخت گیرانه تری را در پیش گرفته که به صورت تمام در نرم افزار لحاظ شده است که منجر به ابعاد و سایزهای بالاتری برای کف ستون ها می گردد به همین علت کماکان روش طراحی مربوط به مبحث دهم مقررات ملی ساختمان سال 1392 در نرم افزار موجود هست. 

اضافه شدن دفترچه محاسبات جدید برای تغییرات صورت گرفته

* در بخش کنترل ها:

  انطباق بیشتر با ETABS2019-2021

* در بخش نقشه :

  رفع ایرادات جزئی گزارش شده از طرف کاربران عزیز

 

کاربر گرانقدر ، لطفا برای دانلود آخرین نگارش به قسمت بروز رسانی مراجعه فرمایید

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نرم افزار ابرسازه فلزی نگارش 14.6.0 با ارائه قابلیت های جدید در تاریخ نهم اسفند ماه سال هزار و چهارصد و یک بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت  :

در نگارش 14.6.0 :

√ اصلاح انتخاب ترکیب بار بحرانی برای کل ستون های داخل یک تیپ کف ستون

√ انطباق پذیری بهتر با ایتبز 2020

 

در نگارش 14.5.0 :

√ رفع مشکل ترکیب بارهای ارسالی از SAP2000 در قسمت کف ستون

 

در نگارش 14.4.0 :

√ اضافه شدن سه امکان انتخاب برای ساق جوش انتخابی مهاربند به گاست در تنظیمات اتصال (در قسمت مهاربندهای همگرا)  (به پیشنهاد دوست ارجمند دکتر فاروقی)

 رفع مشکل ترسیم شماتیک نوع اتصال مفصلی یا گیردار مربوط به ETABS20 در نقشه 

√ رفع مشکل ایجاد شده برای اتصال اتوماتیک بعضی از تیرها در قسمت محاسبات مربوط به چشمه اتصال

√ اصلاح مشکل گزارش شده برخی کاربران در بخش اتصالات اتوماتیک تیر به تیر

 

در نگارش 14.3.8 :

 اضافه شدن امکان انتخاب مصالح گاست به صورت مجزا در تنظیمات اتصال  (به پیشنهاد دوست ارجمند دکتر فاروقی)

 اصلاح ضریب k در قسمت محاسبه ستونک فشاری ویتمور و تغییر آن ها به 0.6 جهت انطباق با AISC (به پیشنهاد دوست ارجمند دکتر فاروقی)

√ تغییر جزئی در محاسبه وصله ستون های دوبل

 

در نگارش 14.3.5 :

√ رفع ایراد در دریافت برش تیر از ایتبز در موارد خاص پس از اضافه شدن کنترل چشمه اتصال

اصلاح اشکال تایپی در دفترچه محاسبات گاست EBF

  رفع مشکل کنترل دریفت بر اساس حالت بار طیفی در ETABS2016

 اصلاح ورق پوششی رو ستون دوبل یا I شکل در اتصال نبشی بالا پایین

 

در نگارش 14.2.5 :

√ رفع ایراد گزارش شده در کنترل تیرضعیف- ستون قوی در بعضی از سازه های طراحی شده با ایتبز 2016

 

در نگارش 14.2.0 :

√ اصلاح دفترچه محاسبات چشمه اتصال برای مقاطع صلیبی و دوبل

√ اضافه شدن پیام خطای عدم پاسخگویی چشمه اتصال مقاطع صلیبی و دوبل در هنگام طراحی

√ اصلاح مارک طول جوش در گاست های واگرا و هفتی و هشتی 

 

در نگارش 14.1.0 :

  بهینه سازی و بهبود سرعت مدل سازی تیرها و آماده سازی محاسبات چشمه اتصال خصوصا برای سازه های بلند 

 

در نگارش 14.1.0 :

 رفع مشکل جزئی در مدل سازی 

 رفع چند ایراد تایپی در دفترچه محاسبات

  رفع ایرادات جزئی مدل سازی 

 

- در نگارش 14.0.0 :

* در بخش فایل ورودی :

 تغییرات کامل برای انطباق کامل با ایتبزهای 2019 و 2020 (در این نگارش های ایتبز، اکثر جداول و نام ها در فایل خروجی تغییر یافته که بازنویسی فایل ورودی ابرسازه فلزی جهت انطباق با این تغییرات نیازمند صرف زمان زیادی بود)

 تغییر فرمت ورودی از load pattern به حالت load case جهت فراخوانی ترکیب بارهای تو در تو و load case هایی که شامل چندین load pattern متفاوت هستند.

 

* در بخش مدل سازی :

 تغییرات در جهت مدل سازی فایل های ایتبز 2019 و 2020

 درج و ذخیره خصوصیات تیرهای هم راستای صلب برای استفاده در محاسبه چشمه اتصال

 بررسی و تدقیق نحوه خواندن اطلاعات دیوارهای بتنی حالت جنرال خصوصا در ایتبزهای 2016 به بالا

 رفع مشکل مربوط به عدم ذخیره درست اطلاعات مربوط به مدل سازی سقف های تیرچه بلوک ، تیرچه کرومیت و کامپوزیت در بعضی از نگارش های ویندوز 10

 

* در بخش تنظیمات اتصال :

 اضافه شدن تنظیمات مربوط به بخش کنترل چشمه اتصال 

 

 در بخش اتصالات :

 اضافه شدن محاسبات مربوط به کنترل چشمه اتصال بر مبنای مبحث دهم مقررات ملی ساختمان که شامل بخش های مربوط به کنترل ورق مضاعف و ورق پیوستگی و کنترل های مربوط به آنهاست. 

 اضافه شدن امکان مدل سازی ورق مضاعف و جوش های آن در اتصالات صلب با ورق بالا و پایین ، اتصالات فلنجی ، اتصالات درخنی و BFP (مجموعا حدود 150 اتصال)

 

در بخش اتصالات اتوماتیک تیر و ستون ، اتصالات اتوماتیک گاست ها :

 انطباق با اتصالات اصلاح شده برای طراحی و مدل سازی چشمه اتصال

 بهینه سازی و اصلاح نحوه فراخوانی نیروها جهت افزایش سرعت محاسبات

 

در بخش دفترچه محاسبات 

 √ اضافه شدن بخش مربوط به کنترل چشمه اتصالات در دفترچه های مربوط به اتصالات که حدود 150 اتصال را شامل می شود

  اعمال جزئیات بیشتر در بخش دفترچه محاسبات مربوط به وصله ستون ها و اصلاح نکات گزارش شده توسط کاربران

 

* در بخش کف ستون ها

√ انطباق با ایتبزهای 2019 و 2020 

 

در بخش نقشه :

 اضافه شدن نقشه مربوط به ورق های مضاعف در بخش اتصالات

 انطباق با ایتبزهای 2019 و 2020

 رفع ایرادات جزئی گزارش شده از طرف کاربران عزیز

 

کاربر گرانقدر ، لطفا برای دانلود این نگارش به قسمت بروز رسانی مراجعه فرمایید