نگارش جدید ابرسازه فلزی

 نرم افزار ابرسازه فلزی نگارش 14.6.0 با ارائه قابلیت های جدید در تاریخ نهم اسفند ماه سال هزار و چهارصد و یک بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت  :

در نگارش 14.6.0 :

√ اصلاح انتخاب ترکیب بار بحرانی برای کل ستون های داخل یک تیپ کف ستون

√ انطباق پذیری بهتر با ایتبز 2020

 

در نگارش 14.5.0 :

√ رفع مشکل ترکیب بارهای ارسالی از SAP2000 در قسمت کف ستون

 

در نگارش 14.4.0 :

√ اضافه شدن سه امکان انتخاب برای ساق جوش انتخابی مهاربند به گاست در تنظیمات اتصال (در قسمت مهاربندهای همگرا)  (به پیشنهاد دوست ارجمند دکتر فاروقی)

 رفع مشکل ترسیم شماتیک نوع اتصال مفصلی یا گیردار مربوط به ETABS20 در نقشه 

√ رفع مشکل ایجاد شده برای اتصال اتوماتیک بعضی از تیرها در قسمت محاسبات مربوط به چشمه اتصال

√ اصلاح مشکل گزارش شده برخی کاربران در بخش اتصالات اتوماتیک تیر به تیر

 

در نگارش 14.3.8 :

 اضافه شدن امکان انتخاب مصالح گاست به صورت مجزا در تنظیمات اتصال  (به پیشنهاد دوست ارجمند دکتر فاروقی)

 اصلاح ضریب k در قسمت محاسبه ستونک فشاری ویتمور و تغییر آن ها به 0.6 جهت انطباق با AISC (به پیشنهاد دوست ارجمند دکتر فاروقی)

√ تغییر جزئی در محاسبه وصله ستون های دوبل

 

در نگارش 14.3.5 :

√ رفع ایراد در دریافت برش تیر از ایتبز در موارد خاص پس از اضافه شدن کنترل چشمه اتصال

اصلاح اشکال تایپی در دفترچه محاسبات گاست EBF

  رفع مشکل کنترل دریفت بر اساس حالت بار طیفی در ETABS2016

 اصلاح ورق پوششی رو ستون دوبل یا I شکل در اتصال نبشی بالا پایین

 

در نگارش 14.2.5 :

√ رفع ایراد گزارش شده در کنترل تیرضعیف- ستون قوی در بعضی از سازه های طراحی شده با ایتبز 2016

 

در نگارش 14.2.0 :

√ اصلاح دفترچه محاسبات چشمه اتصال برای مقاطع صلیبی و دوبل

√ اضافه شدن پیام خطای عدم پاسخگویی چشمه اتصال مقاطع صلیبی و دوبل در هنگام طراحی

√ اصلاح مارک طول جوش در گاست های واگرا و هفتی و هشتی 

 

در نگارش 14.1.0 :

  بهینه سازی و بهبود سرعت مدل سازی تیرها و آماده سازی محاسبات چشمه اتصال خصوصا برای سازه های بلند 

 

در نگارش 14.1.0 :

 رفع مشکل جزئی در مدل سازی 

 رفع چند ایراد تایپی در دفترچه محاسبات

  رفع ایرادات جزئی مدل سازی 

 

- در نگارش 14.0.0 :

* در بخش فایل ورودی :

 تغییرات کامل برای انطباق کامل با ایتبزهای 2019 و 2020 (در این نگارش های ایتبز، اکثر جداول و نام ها در فایل خروجی تغییر یافته که بازنویسی فایل ورودی ابرسازه فلزی جهت انطباق با این تغییرات نیازمند صرف زمان زیادی بود)

 تغییر فرمت ورودی از load pattern به حالت load case جهت فراخوانی ترکیب بارهای تو در تو و load case هایی که شامل چندین load pattern متفاوت هستند.

 

* در بخش مدل سازی :

 تغییرات در جهت مدل سازی فایل های ایتبز 2019 و 2020

 درج و ذخیره خصوصیات تیرهای هم راستای صلب برای استفاده در محاسبه چشمه اتصال

 بررسی و تدقیق نحوه خواندن اطلاعات دیوارهای بتنی حالت جنرال خصوصا در ایتبزهای 2016 به بالا

 رفع مشکل مربوط به عدم ذخیره درست اطلاعات مربوط به مدل سازی سقف های تیرچه بلوک ، تیرچه کرومیت و کامپوزیت در بعضی از نگارش های ویندوز 10

 

* در بخش تنظیمات اتصال :

 اضافه شدن تنظیمات مربوط به بخش کنترل چشمه اتصال 

 

 در بخش اتصالات :

 اضافه شدن محاسبات مربوط به کنترل چشمه اتصال بر مبنای مبحث دهم مقررات ملی ساختمان که شامل بخش های مربوط به کنترل ورق مضاعف و ورق پیوستگی و کنترل های مربوط به آنهاست. 

 اضافه شدن امکان مدل سازی ورق مضاعف و جوش های آن در اتصالات صلب با ورق بالا و پایین ، اتصالات فلنجی ، اتصالات درخنی و BFP (مجموعا حدود 150 اتصال)

 

در بخش اتصالات اتوماتیک تیر و ستون ، اتصالات اتوماتیک گاست ها :

 انطباق با اتصالات اصلاح شده برای طراحی و مدل سازی چشمه اتصال

 بهینه سازی و اصلاح نحوه فراخوانی نیروها جهت افزایش سرعت محاسبات

 

در بخش دفترچه محاسبات 

 √ اضافه شدن بخش مربوط به کنترل چشمه اتصالات در دفترچه های مربوط به اتصالات که حدود 150 اتصال را شامل می شود

  اعمال جزئیات بیشتر در بخش دفترچه محاسبات مربوط به وصله ستون ها و اصلاح نکات گزارش شده توسط کاربران

 

* در بخش کف ستون ها

√ انطباق با ایتبزهای 2019 و 2020 

 

در بخش نقشه :

 اضافه شدن نقشه مربوط به ورق های مضاعف در بخش اتصالات

 انطباق با ایتبزهای 2019 و 2020

 رفع ایرادات جزئی گزارش شده از طرف کاربران عزیز

 

کاربر گرانقدر ، لطفا برای دانلود این نگارش به قسمت بروز رسانی مراجعه فرمایید