نگارش جدید ابرسازه بتنی

نرم افزار ابرسازه بتنی نگارش 7.8.0 در تاریخ سیزدهم دی ماه نود و شش بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های جدید این نگارش عبارتند از :

قابل ذکر است که در این نگارش اصلاحات جزئی نسبت به نگارش 7.5.0 و 7.7.5 صورت گرفته است.

در بخش فایل ورودی :

تغییرات جهت اعمال سقف تیرچه بلوک و تطابق بیشتر با ETABS 2016

در بخش اختصاص مقاطع :

بهبود شناخت مقطع دیوارهای جنرال معرفی شده در ETABS 2015 , ETABS 2016

در بخش مدل سازی :

افزوده شدن سقف تیرچه بلوک به مدل و مدل سازی دقیق آن به صورت سه بعدی در تکلا (تیپ بندی بر اساس طول تیرچه در قسمت تنظیمات سقف در فرم مدل سازی)

 مدل سازی آرماتورهای سراسری و تقویتی تیرها به صورت خمیده در تیرهای ممتد با زاویه (بالطبع مقطع و لیستوفر دقیق را در نقشه فراهم می کند)

 قابلیت اعمال مقیاس افقی و قائم متفاوت برای ستون ها و تیرها (در صورتی که نقشه های تکلا چنین قابلیتی ندارد)

 بهبود عملکرد اعمال خاموت با فواصل ناحیه بحرانی در محل تقاطع تیر فرعی در تیرها

 بهبود اعمال خاموت با فواصل ناحیه بحرانی در محل تقاطع تیرهای میان طبقه در ستون ها

اصلاح و بهبود خاموت گذاری در ستون های قاب خمشی ویژه (اعمال کنترل های بیشتر و استفاده از بندهای تکمیلی جهت صرفه اقتصادی طرح)

خاموت گذاری ویژه در قسمت وصله آرماتورها در قاب خمشی ویژه

افزایش سرعت و دقت در مدل سازی سازه های پیچیده (نظیر ترکیب ستون های مستطیلی و دایره ای)

افزوده شدن قابلیت انتخاب مدل سازی ریشه دیوار به صورت مجزا و یا با طبقه اول

در بخش گزارش محاسبات :

بهبود و اصلاح برخی آیتم ها در گزارشات جهت تطابق هر چه بیشتر با مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

در بخش کنترل ها :

بهبود عملکرد در قسمت برای اعمال بهتر نتایج حاصل از خروجی های ETABS 2015 , ETABS 2016

در بخش نقشه ها :

ترسیم نقشه های تیر و ستون با مقیاس افقی و قائم متفاوت جهت خواناتر شدن نقشه ها

ترسیم KeyPlan در داخل نمای هر تیر جهت افزایش سرعت ترسیم تیرها

اصلاح و بهبود ترسیم مقاطع ستون در کنار هر یک از ستون ها ( به لحاظ ارتفاع قرارگیری و اندازه گذاری روی مقطع)

افزوده شدن ترسیم تیپ تیرچه بر روی پلان های قالب بندی

افزوده شدن جدول تیرچه در نقشه های پلان قالب بندی

اصلاح نقشه های دیوار جهت نمایش درست آرماتورهای افقی و قائم

  بازبینی تنظیمات نقشه و اعمال تنظیمات رنگ و سایز و مقیاس متفاوت در نقشه ها بر اساس پیشنهادات کاربران عزیز ابرسازه بتنی

در بخش شیت بندی :

 √  افزوده شدن شیت بندی اتوماتیک نقشه های ابرسازه بتنی با قابلیت هوشمند جانمایی نماهای انتخاب شده

کاربران گرانقدر ابرسازه بتنی، جهت دانلود نگارش جدید ، لطفا ابتدا با نام کاربری ( ایمیل) و کلمه عبور وارد سایت شده و سپس از قسمت بروز رسانی آخرین نگارش ابرسازه بتنی را دانلود نمایند.

در صورت عدم دسترسی به آپدیت در قسمت بروز رسانی ، لطفا با گروه نرم افزاری ابرسازه ها تماس حاصل نموده تا دسترسی فعال گردد.