نگارش جدید ابرسازه بتنی

نرم افزار ابرسازه بتنی نگارش 11.1.0 در تاریخ نهم تیرماه هزار و چهارصد و سه بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های جدید این نگارش عبارتند از :

 

در نگارش 11.1.0:

 رفع عدم درج درست Pu در گزارش محاسبات ستون های پرفشار و کم فشار در قاب خمشی ویژه

 اصلاح فواصل آرماتورهای ترسیم شده در خارج تیر جهت جانمایی بهتر 

 

در نگارش 11.0.0:

در بخش فایل ورودی :

 تغییرات جهت انطباق با ETABS2020 و ETABS2021

 دریافت نیروی فشاری ستون ها برای یافتن ستون کم فشار یا پر فشار در قاب های خمشی ویژه

 

 در بخش مدل سازی :

  تغییر تنظیمات مدل سازی جهت انطباق بیشتر با مبحث نهم ویرایش سال 99

 اضافه شدن قابلیت مدل سازی وصله آرماتورهای مکانیکی و جوشی

 قابلیت مدل سازی آرماتورهای طولی پیچشی تیر در وجه کناری در تیرهایی با فواصل سفره آرماتورهای طولی پیچشی بیشتر از 30 سانتی متر

 تغییرات در چیدمان آرماتورهای گونه و مدل سازی بهینه تر آنها

 اعمال چیدمان سفره آرماتورهای طولی تیر بر اساس مبحث نهم سال 99

 تغییرات در مدل سازی آرماتورهای برشی ستون های قاب خمشی ویژه بر مبنای نیروی محوری آنها (ستون های کم فشار و پر فشار)

 انطباق ضوابط طول خم و زاویه خم آرماتورها بر مبنای مبحث نهم سال 99

 اعمال ضوابط آرماتورگذاری دیوارهای برشی مطابق با مبحث نهم سال 99

 

در بخش گزارشات :

 بازبینی گزارش محاسبات جهت انطباق هر چه بیشتر با بندهای مبحث نهم ویرایش 99 خصوصا در بخش آرماتورهای برشی ستون های قاب خمشی ویژه

√ افزودن توضیحات بیشتر جهت فهم راحت تر گزارش ها 

 

در بخش نقشه ها :

 اضافه شدن نقشه های آرماتورهای طولی پیچشی و گونه تیر به نقشه ها به صورت منفرد جهت ترسیم در داخل تیر و یا در خارج آن

 تغییر در نقشه های ستون و تیر جهت ترسیم وصله ستون های مکانیکی و جوشی

 تغییر مقاطع تیرها جهت انعکاس آرماتورهای طولی پیچشی یا گونه در وجوه تیر

 اصلاح و بهبود موارد ارسالی کاربران عزیز 

 

کاربران گرانقدر ابرسازه بتنی، جهت دانلود نگارش جدید ، لطفا ابتدا با نام کاربری ( ایمیل) و کلمه عبور وارد سایت شده و سپس از قسمت بروز رسانی آخرین نگارش ابرسازه بتنی را دانلود نمایند.

در صورت عدم دسترسی به آپدیت در قسمت بروز رسانی ، لطفا با گروه نرم افزاری ابرسازه ها تماس حاصل نموده تا دسترسی فعال گردد.